Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Upravni odbor izabran na sastanku Skupštine 6. lipnja 2015. godine čini pet članova:

 1. Branko Bognar - predsjednik Upravnog odbora
 2. Vesna Gajger - član Upravnog odbora
 3. Vehid Ibraković - član Upravnog odbora
 4. Vesna Šimić - član Upravnog odbora
 5. Marica Zovko - predsjednica Udruge

Statutom Udruge su određene sljedeće dužnosti Upravnog odbora:

 • bira i razrješava Predsjednika Upravnog odbora
 • bira i razrješava likvidatora udruge
 • donosi odluku o prijemu novih članova Udruge
 • utvrđuje prijedlog programa rada koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provodi odluke Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke,
 • obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima
 • donosi odluke o isključenju članova.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini. Upravni odbor podnosi skupštini godišnje izvješće o svom radu. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Category: 

 

ADRESA

Udruga "Mreža zajednica učenja"

Stjepana Radića 146, Mihaljevci, 34000, Požega

Hrvatska

 

Kontakt

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na 00385 91 273 6944

Pošaljite nam e-poštu

 

OBAVIJESTI

Prijavite se kako bi dobili najnovije obavijesti o aktivnostima udruge...
Upišite svoju adresu e-pošte.