Skupština udruge

Skupština Udruge MZU održana je 6. lipnja 2015. godine  u  Klakaru 39 (zgrada područne  škole) s početkom u 11 sati.

DNEVNI RED

 1. Izvještaj o dosadašnjem radu Udruge
 2. Izbor predsjednika Udruge
 3. Izbor članova Upravnog obora Udruge
 4. Donošenje odluke o usvajanju novog statuta Udruge
 5. Dogovor o planu aktivnosti Udruge „Mreža zajednica učenja“

Prisutni: Branko Bognar, Melita Bognar, Marijana Cmrečnjak, Klara Degmečić, Vesna Gajger, Vehid            Ibraković, Vlatka Ivić, Marijana Krijan, Irena Krumes Šimunović, Ana Mikulčić, Ivana Perković Krijan, Nataša Stanković, Vesna Svalina, Vesna Šimić i Marica Zovko.

Svoj izostanak su opravdali Margareta Cvenić i Mirela Mršić Pavičić.

Dosadašnja predsjednica Udruge Marica Zovko je pozdravila prisutne i predala vođenje Skupštine najstarijem članu Vesni Šimić jer je njoj istekao mandat predsjednice. Vesna Šimić je predložila dnevni red. Branko Bognar je preložio izmjenu redoslijeda točaka dnevnog reda što je jednoglasno prihvaćeno:  

DNEVNI RED

 1. Izvještaj o dosadašnjem radu Udruge
 2. Izbor predsjednika Udruge
 3. Donošenje odluke o usvajanju novog statuta Udruge
 4. Izbor članova Upravnog obora Udruge
 5. Dogovor o planu aktivnosti Udruge „Mreža zajednica učenja“

Za zapisničara su članovi Udruge jednoglasno izabrali Anu Mikulčić.

Film 1. Video zapis prikazan na Skupštini

1. Branko Bognar je upoznao prisutne s dosadašnjim radom Udruge. Naveo je različite aktivnosti u kojima su sudjelovali članovi udruge: projekt Mreža zajednica učenja koji je trajao od 2003. do 2009. godine. Zatim je istakao međunarodnu suradnju koja je rezultirala stvaranjem međunarodnog časopisa Educational Journal of Living Theories. U prezentaciji je koristio i video zapis (Film 1). Na kraju je naglasio da unatoč brojnim aktivnostima Udruga nije aplicirala za dodjelu sredstava što bi trebalo učiniti u narednom periodu. Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

2. Vesna Šimić je pod drugom točkom dnevnog reda predložila izbor predsjednika Udruge. Branko Bognar je za predsjednicu Udruge predložio Maricu Zovko. Marica Zovko je s 15 glasova ZA i jednim suzdržanim glasom izabrana za predsjednicu Udruge.

Nakon izbora Skupštinu je nastavila voditi predsjednica Marica Zovko.

 • 3. Članovi su s pozivom dobili prijedlog novog statuta Udruge koji su ranije proučili. Branko Bognar je kroz prezentaciju predstavio najvažnije dijelove novog statuta. Vesna Svalina i Irena Krumes Šimunović su predložile da su u područja djelovanja Udruge uvrsti kultura i umjetnost, Vehid Ibraković je predložio održivi razvoj a Vesna Gajger ljudskih prava. Ne temelju klasifikacije djelatnosti navedenih u Vodiču za osnivanje udruga članovi Skupštine su jednoglasno usvojili prijedlog Branka Bognara da se u Statut dodaju odgovarajuće djelatnosti vezane uz dodana područja djelovanja:
 • Suzbijanje i zaštita od diskriminacije
 • Njegovanje zavičajnog identiteta
 • Javno informiranje i mediji
 • Promicanje nenasilja i izgradnja mira
 • Prevencija nasilja
 • Poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju
 • Praćenje javnih politika i javno zagovaranje
 • Razvoj civilnoga društva
 • Razvoj lokalne zajednice
 • Međunarodna prijateljstva
 • Kulturna baština
 • Izvedbene umjetnosti
 • Vizualne umjetnosti
 • Književno-nakladnička djelatnost
 • Audiovizualna djelatnost
 • Medijska kultura
 • Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja
 • Edukacija za održivi razvoj urbanih područja

Statut Udruge s predloženim dodacima je jednoglasno usvojen.

4. Marica Zovko je objasnila da se prema upravo usvojenom Statutu Upravni odbor sastoji od pet članova. Predsjednike udruge je član Upravnog odbora prema funkciji, a za ostale članove su predloženi Branko Bognar, Vehid Ibraković, Vesna Gajger i Vesna Šimić. Za sve članove Upravnog odbora se glasovalo pojedinačno. Svaki član je dobio 15 glasova ZA uz po jedan suzdržani glas. Predsjednica Udruge je konstatirala da su u Upravni odbor izabrani Branko Bognar, Vesna Šimić, Vesna Gajger i Vehid Ibraković. Predložila je da se članovi Upravnog odbora sastanu odmah nakon skupštine kako bi izabrali predsjednika Upravnog odbora i likvidatora.

5. Prisutni članovi su raspravljali o planu aktivnosti Udruge i dali prijedloge o mogućnostima djelovanja. Branko Bognar je predložio konkretnije djelovanje Udruge kroz projekte i pozvao članove da samostalno pronalaze projekte i područja djelovanja te izaberu tim koji će surađivati na određenom području. Udruga će imati i svoju web stranicu. Kolegica Mirjana Cmrečnjak je predložila da se članovi predstave s podacima i područjima koja ih zanimaju zbog buduće suradnje na određenoj tematici. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Skupština Udruge je završila u 12,30.

Category: 

 

ADRESA

Udruga "Mreža zajednica učenja"

Stjepana Radića 146, Mihaljevci, 34000, Požega

Hrvatska

 

Kontakt

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na 00385 91 273 6944

Pošaljite nam e-poštu

 

OBAVIJESTI

Prijavite se kako bi dobili najnovije obavijesti o aktivnostima udruge...
Upišite svoju adresu e-pošte.