Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja

U znanstveni projekt „Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja“ u velikoj mjeri se temeljio na iskustvima koje smo stekli u okviru stručnog projekta "Mreža zajednica učenja". Taj projekt je tijekom sedam godina (2008-20014) ostvario je izvrsne rezultate na nekoliko razina:

  1. Aktualiziran je fenomen kreativnosti u našoj, a i svjetskoj, pedagoškoj javnosti. Prikupljen je i populariziran veliki broj teorijskih radova koji se bave ovom problematikom, knjižnice škola i fakulteta kao i osobne knjižnice istraživača obogaćene su literaturom koja se bavi fenomenom kreativnosti, a objavljivanjem većeg broja preglednih radova o ovoj problematici, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova ova problematika je ušla u područje stručnih i znanstvenih pedagoških rasprava.
  2. U suradnji s Agencijom odgoja i obrazovanja uvedeno je u praksu permanentne edukacije učitelja niz modela u kojima se afirmira kreativni pristup edukaciji. Pokrenut je rad nekoliko zajednica učenja nastavnika osnovnih i srednjih škola na području Slavonskog Broda, Požege i Đakova, uvedeno je korištenje elektroničkog sustava Moodla (http://kreativnost.pedagogija.net, http://pedagogija.net) kao mogućnosti komunikacije i suradnje među sudionicima zajednica učenja i studenata na kojima su upoznavali kreativne postupke, ali i sami kreirali nove pristupe u izvođenju odgojno-obrazovnog procesa. Realizatori projekta sudjelovali su i na klasičnim stručnim skupovima učitelja na koje su također unosili nove pristupe kao što su scenski prikazi, filmski inserti, glazba, ples, igre, kreativno pisanje itd. Sve je to značajno utjecalo na promjene u pristupu cjeloživotnoj edukaciji učitelja.
  3. U nastavu su na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti i Filozofskom fakultetu u Osijeku, na kojima se školuju budući nastavnici i pedagozi, sustavno su od članova projektnog tima, ali i drugih profesora, unošeni elementi kreativnog pristupa sveučilišnoj nastavi. O tome je objavljen veći broj radova, što je vidljivo iz priloženog popisa, a stvoren je i značajan fundus video zapisa koji su dostupni na Vimeu i YouTubeu. Kreativni pristup sveučilišnoj nastavi promoviran je na radionicama koje su održavane za sveučilišne profesore s navedenih fakulteta, kritičkog prijateljstva profesora, okruglim stolovima, ali i putem sustava edukacije asistenata na Sveučilištu „J. J. Strossmayera“ iz Osijeka.
  4. Kao centralni skup u okviru ovog projekta održana je međunarodna konferencija „Kreativni pristup u osposobljavanju učitelja“ u Požegi 2009. godine. Konferencija je organizirana na inovativan način tako da su prethodno svi radovi objavljeni u zborniku "Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju: Knjiga radova – Priručnik za sadašnje i buduće učiteljice i učitelje" u izdanju Profila iz Zagreba, a na samoj konferenciji korišteni su različite kreativne aktivnosti (detaljniji opis na http://ejolts.net/konferencija). Pored nastavnika i pedagoga osnovnih i srednjih škola, savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, sveučilišnih profesora iz Hrvatske sudjelovali su i sudionici iz drugih zemalja iz Engleske, Irske, Kenije, a radovi su pristigli i iz Poljske, Turske i Srbije.
  5. U suradnji sa kolegama iz inozemstva pokrenut je međunarodni časopis Educational Journal of Living Theories (http://ejolts.net) koji redovito izlazi već 7 godina. Časopis izlazi na engleskom jeziku i u njemu su svoje radove objavili neki od sudionika projekta. Kao dio te suradnje objavljena je knjiga „Action Research in the Educational Workplace čiji je izdavač AcademicaPress“ (http://academicapress.com/node/187). Ostvarena je i nastavlja se suradnja s Pestalozzi programom Vijeća Europe pri čemu se primjenjuju neki od rezultati istraživanja ovog projekta u stručnom usavršavanju učitelja, ovaj puta na međunarodnoj razini, a u pripremi je knjiga o akcijskim istraživanjima koja će biti objavljena na engleskom jeziku kao 5. izdanje u Pestalozzi seriji.
  6. Ovaj projekt imao je višestruki utjecaj na pedagošku teoriju i praksu: U teorijskom pogledu projekt je u pedagogiji afirmirao važnost stvaralaštva u znanosti. U metodološkom pogledu projekt je afirmirao stvaralačko prevladavanje jednostranosti krutog pozitivističkog pristupa u pedagogiji koji se svodi na konstatiranje postojećeg stanja i odvojenost teorije i prakse. Korišten je postmoderni pristup koji zagovara kombinaciju različitih paradigmi, a ne njihovo međusobno isključivanje što je relativno novo u pedagogijskim istraživanjima. U projektu su se posebno nastojala afirmirati akcijska istraživanja kao mogućnost istovremenog stvaralačkog unapređivanja i istraživanja praktičkog djelovanja. U didaktičkom pogledu projekt je načinio iskorak na područje sveučilišne nastave gdje je kreativnost naglašena u svim etapama odgojno-obrazovnog procesa. Kreirana su i dva nova kolegija na Filozofskom fakultetu pokrenut je kolegij „Odgoj za stvaralaštvo“, a na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti „Kreativnost u nastavi“.

Category: 

 

ADRESA

Udruga "Mreža zajednica učenja"

Stjepana Radića 146, Mihaljevci, 34000, Požega

Hrvatska

 

Kontakt

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na 00385 91 273 6944

Pošaljite nam e-poštu

 

OBAVIJESTI

Prijavite se kako bi dobili najnovije obavijesti o aktivnostima udruge...
Upišite svoju adresu e-pošte.