Projekt MZU

Projekt "Mreža zajednica učenja" iniciran je 2002. godine. Osnovna svrha projekta bila je ostvarivanje stručnog usavršavanja koje bi trebalo biti permanentno, konzistentno (utemeljeno na jasnim vrijednosnim polazištima sudionika), budućnosno orijentirano, usmjereno na aktivnost sudionika, zasnovano na simetričnoj komunikaciji, orijentirano na promjene, usmjereno na nove uloge učitelja – akcijskog istraživača i refleksivnog praktičara, usmjereno na zadovoljavanje obrazovnih potreba sudionika, suradničko, suvremeno, obogaćujuće, zanimljivo. Učenje učitelja je ključ stvaranja škole po mjeri djeteta i ne može se više svesti na povremeno davanje gotovih rješenja koje samo treba implementirati u svom razredu. Za to je bitna zajednica učenja. Problem lokalnih (školskih) zajednica učenja je njihova relativna zatvorenosti i nedovoljna komunikacija s drugim učiteljima izvan njihove sredine. Jedno od mogućih rješenja tog problema je povezivanje lokalnih zajednica u mrežu zajednica učenja posredstvom Interneta. Ciljevi stvaranja mreže zajednica učenja su sljedeći: komuniciranje i razmjena iskustava s ljudima izvan lokalne zajednice učenja, stručna pomoć, stvaranje obrazovnih resursa, objavljivanje kvalitetnih iskustava i njihovo javno propitivanje. Projekt je ostvaren u nekoliko etapa:

  1. Od listopada 2002. do kraja 2004. godine u projektu su okupljene lokalnih zajednice učenja koje su za svoju suradnju koristile mrežni sustav VPS II čiji autor je bio Željko Klindžić. U lokalnim zajednicama učenja učitelji i stručni suradnici su ostvarivali stručno usavršavanje s naglaskom na samostalnoj aktivnosti sudionika, ali uz stručnu pomoć voditelja koja se ostvariva,o posredstvom Interneta. Sudionici su se bavili sljedećim zajedničkim temama: nenasilna komunikacija, timsko učenje, utvrđivanje polaznih vrijednosti i stvaranje zajedničke pedagoške vizije, akcijska istraživanja, škola usmjerena na dijete, tehnike za razvoj kreativnosti. Osim toga, dio učitelja je unosio promjene u svoju praksu koristeći akcijska istraživanja. U ovoj etapi ostvarili smo permanentno, konzistentno, stručno usavršavanje koje je doprinijelo ostvarivanju kvalitetnih promjena u odgojnoj praksi sudionika projekta.
  2. Od jeseni 2005. godine započeli smo novu etapu projekta u kojoj smo nastojali pomoći učiteljima u preuzimanju nove profesionalne uloge - učitelja akcijskog istraživača. U projekt se uključilo tridesetak učitelja iz pet osnovnih i jedne srednje škole. Za elektroničko učenje sudionika projekta počeli smo koristiti sustav Moodle. Ova etapa je trajala do kraja 2006. godine. 
  3. Od jeseni 2007. godine učitelji iz tri osnovne škole nastavili su surađivati u okviru znanstvenog projekta "Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja." Dio suradnje učitelja ostvaren je posredstvom sustava Moodle namijenjenog učenju posredstvom Interneta. Na teorijskoj razini projekt je učinio nove pomake u razumijevanju fenomena ljudske kreativnosti, a posebno njene uloge u suvremenoj koncepciji učiteljske profesije te ulozi kreativnosti u suvremenom didaktičkom oblikovanju nastavnog procesa. Sudionici su svoja iskustva prezentirali na međunarodnoj konferenciji održanoj od 28. do 30. rujna u Požegi pod nazivom "Kreativni pristup osposobljavanju učitelja". Na konferenciji je sudjelovalo više od stotinu sudionika iz Hrvatske kao i gosti iz inozemstva (Irska, Kenija i Velika Britanija). Neka od akcijskih istraživanja sudionika projekta objavljeni su u knjizi "Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju: Knjiga radova – Priručnik za sadašnje i buduće učiteljice i učitelje" i u časopisu EJOLTS koji je osnovan u suradnji s kolegama iz inozemstva 2008. godine.
  4.  U studenom 2009. godine započeta je suradnja s nekoliko nastavnica engleskog jezika koje su nastojale ostvariti suštinske promjene koristeći akcijska istraživanja. Rezultate svojih akcijskih istraživanja sudionici su prezentirali na međunarodnoj radionici koja je održana u svibnju 2010. godine u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Pestalozzi programa Vijeća Europe. Dio radova je objavljen u zborniku radova "Akcijsko istraživanje i profesionalni razvoj učitelja i nastavnika."
  5. Od 2013. do kraja 2014. godine iskustva stečena u prethodnim etapama projekta primijenjena su na međuarodnoj razini. Naime, Branko Bognar je inicirao osnivanje virtualne zajednice prakse u okviru Pestalozzi programa čiji je glavni cilj bio pomoći učiteljima iz različitih zemalja EU preuzeti ulogu akcijskog istraživača.
  6. Namjera nam je primjeniti dosadašnja bogata iskustva u budućim projektima koje planiramo ostvariti u okviru Udruge "Mreža zajednica učenja."

Category: 

 

ADRESA

Udruga "Mreža zajednica učenja"

Stjepana Radića 146, Mihaljevci, 34000, Požega

Hrvatska

 

Kontakt

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na 00385 91 273 6944

Pošaljite nam e-poštu

 

OBAVIJESTI

Prijavite se kako bi dobili najnovije obavijesti o aktivnostima udruge...
Upišite svoju adresu e-pošte.