Novi statut

Sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama, bili smo dužni uskladiti svoj statut sa Zakonom o udrugama te o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu. To smo učinili na sastanku Skupštine održanom 6. lipnja 2015. godine u Klakaru.

Novim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge, o zastupanju, izgledu pečata, području djelovanja, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustrojstvu, o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, postupku likvidacije u slučaju prestanka postojanja Udruge „Mreža zajednica učenja“, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, izboru i opozivu likvidatora, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

Category: 

 

ADRESA

Udruga "Mreža zajednica učenja"

Stjepana Radića 146, Mihaljevci, 34000, Požega

Hrvatska

 

Kontakt

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na 00385 91 273 6944

Pošaljite nam e-poštu

 

OBAVIJESTI

Prijavite se kako bi dobili najnovije obavijesti o aktivnostima udruge...
Upišite svoju adresu e-pošte.