Sastanak Upravnog odbora

Sastanak članova Upravnog odbora MZU održan je 6. lipnja 2015. u Klakaru s početkom u 12,30.               

DNEVNI RED

  1. Izbor predsjednika Upravnog odbora
  2. Izbor likvidatora Udruge
  3. Različito

Prisutni: Branko Bognar, Vesna Gajger, Vesna Šimić, Vehid Ibraković i Marica Zovko.

Za zapisničara je predložena i jednoglasno izabrana Marica Zovko.

Sastanak Upravnog odbora je započela predsjednica Udruge Marica Zovko koja je predložila dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

  1. Vesna Gajger je predložila za predsjednika Upravnog odbora Branka Bognara. Taj prijedlog je usvoje s četiri glasa ZA i jednim suzdržanim glasom. Nakon izbora vođenje sastanka je preuzeo predsjednik Upravnog odbora Branko Bognar. Branko Bognar je izvijestio članove Upravnog odbora o tome da prema Statutu Udrugu predstavljaju predsjednik Udruge i predsjednik Upravnog odbora. Nakon provedenih izbora to su Marica Zovko i Branko Bognar
  2. Na početku druge točke Branko Bognar je objasnio ulogu likvidatora koja je definirana u članku 38 Statuta Udruge. Marica Zovko je predložila za likvidatora Branka Bognara. Taj prijedlog je usvojen s četiri glasa ZA i jednim suzdržanim glasom.
  3. Pod posljednjom točkom Branko Bognar je najavio potrebu izrade novog pečata koji će biti usklađen s novim Statutom Udruge. Marica Zovko je predložila da se pečat izradi u Slavonskom Brodu u dva primjerka za svaku ovlaštenu osobu po jedan. Odgovornost za izradu novog pečata preuzeo je Branko Bognar.

Sastanak Upravnog odbora završen je u 13,00 sati.

Category: 

 

ADRESA

Udruga "Mreža zajednica učenja"

Stjepana Radića 146, Mihaljevci, 34000, Požega

Hrvatska

 

Kontakt

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na 00385 91 273 6944

Pošaljite nam e-poštu

 

OBAVIJESTI

Prijavite se kako bi dobili najnovije obavijesti o aktivnostima udruge...
Upišite svoju adresu e-pošte.