Vehid Ibraković

Vehid Ibraković je rođen 1963. godine u Doboju, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je 1987. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu – Odsjek za ratarstvo, i stekao zvanje dipl. inž. poljoprivrede za ratarstvo.

Nakon završenog poljoprivrednog fakulteta, 1988. godine, zaposlio se u Srednjoškolskom poljoprivredno-prehrambenom centru u Slavonskom Brodu koji je tada bio u sastavu Agro-kombinata Jasinje. Početkom devedesetih škola je dobila novo ime Srednja škola Matije Antuna Reljkovića. Svoje pedagoško djelovanje započeo je na mjestu profesora poljoprivrednih stručnih  predmeta, od 1991. do 1994. godine radi kao voditelj biljne proizvodnje školskog gospodarstva.

Danas u školi predaje stručne poljoprivredne predmete: temelje bilinogojstva, ratarstvo, povrćarstvo, repromaterijal u poljoprivredi, bilinogojstvo, sjemenarstvo s osnovama oplemenjivanja, ljekovito bilje i praktičnu nastavu. Od 2002. godine u školi je voditelj Ekološko Vrtlarske skupine (EkV) koja je član Učeničke zadruge „Tkanica“. Osnovne aktivnosti EkV izvannastavne aktivnosti jeste očuvanje i razvoj biološke raznolikosti, uzgoj i čuvanje sjemena starih sorti povrća i cvijeća „Čuvari starih sorti“, ova aktivnost ostvaruje se kroz suradnju sa udrugom Rustica iz Zagreba. U školskom vrtu učenici uzgajaju ljekovito i začinsko bilje. U okviru programa izvannastavne aktivnosti pokrenuo i projekt  Sjeme-Panj-Umjetnost-Život u školskom vrtu u „Učionici na otvorenom“. O projektu možete čitati na učeničkom blogu http://spuz.blog.hr.

Film: Projekt "Sjeme-panj-umjetnost-život

Aktivno surađuje sa Poljoprivrednim institutom u Osijeku, na postavljanju i praćenju oglednih parcela pšenice i ječma na školskom gospodarstvu, rezultati koji se prikupljaju vezano za  različite utjecaje gnojidbe na rast i razvoj pšenice i ječma sa oglednih površina koriste se za pisanje kvalitetnih završnih radnji koje su dobile nagradu Matice Hrvatske ogranak Slavonski Brod.

Od 2003.godine sudjeluje kao aktivan član školskog tima na izradi različitih projekata: Skladni nered,  Održiva poljoprivreda (Sustainable agriculture), Učionica na otvorenom, Sjeme – Panj – Umjetnost – Život, ''Učenička zadruga i  učeničko poduzeće".  Od 2010. godine koordinator je na projektu „Green Jobs for Green Food“ , aktivno sudjeluje kao predavač  u ostalim projektima u školi „Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije", „Green Oasis“, „Eco Horty Lab“. Od 2011. Surađuje na projektu „Modernizacija školskih kurikuluma“.

Od 2005. godine aktivni je sudionik projekta "Mreža zajednica učenja" (MZU). Proveo Akcijsko istraživanje tijekom 2007/08. godine na temu „Sudjelovanje učenika u planiranju izvannastavne aktivnosti“.

2007. godine proglašen je od strane Agencije za obrazovanje RH u zvanje Profesora mentora.

Od 2008. godine suradnik Mreže podrške samovrednovanju škola u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, svoj doprinos potvrđuje autorstvom u izradi knjige Samovrednovanje srednjih škola – pogled na kvalitetu obrazovanja iznutra.

Od početka 2008. godine uključen je u znanstveni projekt „Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja.“ U okviru tog projekta proveo je akcijsko istraživanje „Kreativnost u nastavi bilinogojstva.“ Rezultate svojih kreativnih nastojanja prezentirao je na međunarodnoj konferenciji „Kreativni pristup osposobljavanju učitelja“ koja je održana od 28. do 30. rujna 2009. godine u Požegi. Istraživanje je objavljeno na hrvatskom jeziku u knjizi radova „Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju“ u izdanju Profila, te na engleskom jeziku u međunarodnom časopisu Educational Journal of Living Theories.

2009.  godine  položio svih 7 propisanih ispita i  stekao Europsku računalnu diplomu – ECDL Program uredske informatike.

 Odlukom Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 27. kolovoza 2010. godine. Imenovan za voditelja Međužupanijskog stručnog vijeća za poljoprivredu u Obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina za Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku i Brodsko-posavsku županiju.

20. lipnja 2012. godine napreduje u zvanje Profesor savjetnik.

Od 2013. godine aktivno sudjeluje u praćenju i evaluaciji eksperimentalne provedbe strukovnog kurikuluma Agrotehničar, u kojem se ističe povezanost nastavnih sadržaja i ishoda učenja.

Sudjeluje u radu stručnog povjerenstva za prosudbu udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za srednje škole za šk. god. 2014./2015. Udžbenik Specijalno ratarstvo za strukovne škole; 04. 11. 2013. Zagreb

Sudjeluje u Državnom povjerenstvu za provedbu natjecanja učenika i učenica srednjih škola RH u disciplini AGRO u Osijeku za šk. god. 2013./2014.

Predavač je za teorijsku i praktičnu nastavu u projektu „Aroma samozapošljavanje“ tema Uzgoj prerada i skladištenje ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja; za polaznike u Slavonskom Brodu i Vukovaru, od siječnja do rujna 2014. godine. Nositelj je projekta POU Libar Slavonski Brod

Predavač je za teorijsku i praktičnu nastavu u projektu: New Skills for New and Better Jobs/Nove vještine za nove i bolje poslove, Program osposobljavanja za uzgajivača/icu, sakupljača/icu i prerađivača/icu  aromatičnog, ljekovitog i  začinskog bilja. Nositelj je projekta Tehničko učilište Vinkovci Studeni, prosinac 2014. godine

Od 2014/15. Akademske godine znanstveno-nastavno ili suradničko zvanje predavača na kolegiju: Osnove bilinogojstva s klimatologijom, Ekološka poljoprivreda i Ljekovito bilje, za znanstveno  područje Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Poljoprivreda, grana Bilinogojstvo na Veleučilištu Slavonski Brod.

Od siječanja 2015. u suradnji sa LAG-om Posavina bio je predavač na temu "Ekološka poljoprivredna proizvodnja kao zaštitnik specifičnih vrijednosti ruralnog područja kroz LEADER program", „Cjeloživotno učenje kroz  ekološku poljoprivredu i  uzgoj  ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja kao mogućnost razvoja ruralnog područja kroz LEADER program.“

Vehid je član Udruge MZU od 2006. godine, a na Skupštini održanoj 6. lipnja 2015. izabran je za člana Upravnog odbora.

Category: 

 

ADRESA

Udruga "Mreža zajednica učenja"

Stjepana Radića 146, Mihaljevci, 34000, Požega

Hrvatska

 

Kontakt

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na 00385 91 273 6944

Pošaljite nam e-poštu

 

OBAVIJESTI

Prijavite se kako bi dobili najnovije obavijesti o aktivnostima udruge...
Upišite svoju adresu e-pošte.