Branko Bognar

Branko Bognar je rođen 1964. godine u Požegi. Nakon završenog studija razredne nastave 1987. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku Zaposlio se u OŠ Čazma u Čazmi na radnom mjestu učitelja razredne nastave u područnoj školi Lipovčani (četverorazredna kombinacija). Studij pedagogije upisao je uz rad 1991. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i završio ga u svibnju 1994. godine. U listopadu 1993. godine zaposlio se u OŠ „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod na radnom mjestu pedagoga. Kao školski pedagog bio je voditelj Županijskog stručnog vijeća (aktiva) stručnih suradnika Brodsko-posavske županije od 2002. do 2005. godine.

U jesen 1998. godine upisao je poslijediplomski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je završio 2003. godine obranivši magistarski rad pod naslovom „Kritičko-emancipacijski pristup stručnom usavršavanju učitelja osnovne škole“. Doktorirao je na istom fakultetu 2008. godine obranivši disertaciju na temu „Mogućnosti ostvarivanja uloge učitelja - akcijskog istraživača posredstvom elektroničkog učenja.“

Od jeseni 2001. godine počinje raditi kao vanjski suradnik na Visokoj učiteljskoj školi (danas Učiteljskom fakultetu) u Osijeku - dislocirani studij u Slavonskom Brodu, gdje je vodio kolegije Didaktika i Istraživanja u odgoju i obrazovanju. U svibnju 2005. godine zaposlio se na radnom mjestu asistenta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, u Odsjeku za pedagogiju. U veljači 2009. je izabran u zvanje višeg asistenta, a u srpnju 2010. godine izabran je u zvanje docenta. Na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku vodio je kolegije Osnove pedagogije, Teorije odgoja, Metodika odgoja, Pedagoška statistika i Odgoj za stvaralaštvo. Od listopada 2013. zaposlen je na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, Dislocirani studij u Slavonskom Brodu. Na Učiteljskom fakultetu zadužen je za vođenje sljedećih kolegija: Pedagogija, Metodologija pedagoškog istraživanja, Akcijska istraživanja, Metodika odgoja i Kreativnost u nastavi.

Doc. dr. sc. Branko Bognar je do sada objavio 27 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na 12 međunarodnih skupova te na većem broju seminara u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i drugih institucija i udruga.

Jedan je od osnivač časopisa Educational Journal of Living Theories. U časopisu EJOLTS zadužen je za razvoj i održavanja mrežnih stranica i sustava za mrežnu suradnju. Član je uredništva časopisa Metodički ogledi i Života i škole. Za časopis Život i škola izradio je mrežnu stranice.

Bio je voditelj projekata „Mreža zajednica učenja“ i „Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja“ i suradnik na projektu „Nova škola“ Nansen dijalog centra iz Osijeka. U svim projektima su sudjelovali učitelji i stručni suradnici iz nekoliko osnovnih i srednjih škola na području Slavonije i Baranje te Područna jedinica Osijek Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. Projekti su imali za cilj potaknuti stvaralaštvo učitelja i učenika te uvesti nove oblike cjeloživotnog stručnog usavršavanja učitelja: zajednice učenja, mrežu zajednica učenja i akcijska istraživanja.

Sudjelovao je kao voditelj pedagoških radionica na dvije „Škole mira“ u Mrkoplju (kolovoz, 1997. i 1998. godine). Surađivao je sa Zajednicom tehničke kulture u Slavonskom Brodu u projektima informatičkog obrazovanja učenika i nastavnika. U suradnji sa Sveučilištem Jonkoping iz Švedske i nevladine organizacije Forum MNE Crna Gora vodio je dva jednotjedna bloka osposobljavanja (prosinac 2006. i veljača 2007.) u okviru sveučilišnog programa „Liderstvo i razvojni rad s mladima u zajednici“ u Ulcinju. Vodio je projekt edukacije praktičara za preuzimanje uloge akcijskih istraživača u okviru Pestalozzi programa Vijeća Europe. U veljači 2014. godine je zajedno s Maricom Zovko vodio osposobljavanja učitelja i stručnih suradnika za ostvarivanje akcijskih istraživanja u Podgorici, Crna Gora. Stručni skup je održan u organizaciji British Councila. Sljedeće godine je pak sudjelovao u vođenju radionica za predstavnike Pestalozzi programa Vijeća Europe u Strasbourgu.

Uži interes znanstveno-istraživačkog djelovanja doc. dr. sc. Branka Bognara obuhvaća mogućnost ostvarivanja promjena u školskom kontekstu. Posebno nastoji istražiti i afirmirati akcijska istraživanja u praksi učitelja i stručnih suradnika na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Uz to se bavi  mogućnošću primjene elektroničkog učenja u stručnom usavršavanju učitelja i stručnih suradnika te mogućnošću poticanja kreativnosti učenika, studenata i učitelja. Za potrebe kolegija koje vodi na Odsjeku pedagogije uredio je sustav za elektroničko učenje moodle (http://pedagogija.net), kao i za potrebe stručnog usavršavanja učitelja u okviru projekta „Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja“ (http://kreativnost.pedagogija.net). Doc. dr. sc. Branko Bognar poseban naglasak stavlja na poticanje stvaralaštva u stručnom usavršavanju učitelja i u nastavi što je posebno došlo do izražaja u okviru znanstvenog projekta „Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja.“

Branko Bognar je jedan od osnivača Udruge "Mreža zajednica učenja" u kojoj od početka obavlja funkciju predsjednika Upravnog odbora. Osim toga, autor je mrežnih stranica Udruge.

Category: 

 

ADRESA

Udruga "Mreža zajednica učenja"

Stjepana Radića 146, Mihaljevci, 34000, Požega

Hrvatska

 

Kontakt

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na 00385 91 273 6944

Pošaljite nam e-poštu

 

OBAVIJESTI

Prijavite se kako bi dobili najnovije obavijesti o aktivnostima udruge...
Upišite svoju adresu e-pošte.